Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus

Oferta odmianowa w sezonie 2012

Uprawa kukurydzy w ostatnich latach staje się bardziej opłacalna. Zmiany klimatyczne czyli znaczne ocieplenie, wpływają na wysokie plony a co za tym idzie większe zyski z produkcji. Specjalnie dla Państwa poszerzyliśmy ofertę i możemy zaproponować odmiany idealne na kiszonkę, ziarno czy biogaz.  

 

        

 

                            

 

 

W ofercie prezentujemy odmiany amerykańskiej hodowli PIONEER, niemieckiej SAATEN UNION, austriackiej SAATBAU LINZ oraz polskiej HR Smolice.  

 

ODMIANY PREMIUM – Zachodnia jakość, polska cena!

           

 1. KARACHO – hodowla Saatbau Linz
 • FAO 260 – odmiana średniopóźna
 • mieszaniec pojedynczy, ziarno typu semi dent
 • Odmiana kukurydzy o stabilnym wysokim potencjale plonowania przy wyższej od wzorca zawartości suchej masy
 • odpowiednia do uprawy na kiszonkę, ziarno oraz biogaz
 • Rośliny średniowysokie o umiarkowanym natężeniu cechy stay-green
 • Rośliny silne, masywne odporne na wyleganie
 • Pewne, stabilne i wysokie plony suchej masy
 • Bardzo dobry wczesny wigor
 • Stanowisko: gleby lepsze, średnie

 

 1. SUBITO – hodowla Saaten Union
 • FAO 260 – odmiana sredniopóźna
 • Idealna na słabe gleby
 • Mieszaniec pojedynczy kiszonkowo-ziarnowy o bardzo wysokim potencjale plonowania suchej masy
 • Ziarno typu flint/dent
 • Charakteryzuje się korzystnym udziałem skrobi w suchej masie, co zwiększa wydajność energetyczną w żywieniu bydła
 • Mieszaniec o dobrej zdrowotności oraz bardzo dobrej wydajności ziarna, szczególnie na glebach lekkich
 • Bardzo wysoka wydajność na małym obszarze
 • Wybitnie wysoki plon suchej i zielonej masy
 • Rośliny o bujnym, bardzo wysokim wzroście i ulistnieniu
 • Wysoka wartość pokarmowa i energetyczna
 • Mieszaniec zalecany do produkcji biogazu
 • Stanowisko: toleruje słabe gleby
 1. SL ENORMO - hodowla Saatbau Linz
 • FAO 240 – odmiana średniowczesna
 • Mieszaniec pojedynczy, ziarno typu semi dent
 • TOP NA KISZONKĘ  do uprawy w całym kraju, duze natężenie cechy stay-green
 • Rośliny wysokie, o dobrej odporności na wyleganie
 • wysoki plon ogólny suchej i świeżej masy
 • Odmiana polecana również do uprawy z przeznaczeniem na biopaliwo
 • W badaniach rozpoznawczych kukurydzy na kiszonkę COBORU w 2010 roku w grupie średniowczesnej uzyskał plon suchej masy łodyg i lisci na poziomie 114% wzorca

Stanowisko: gleby średnie

 1. OKATO - hodowla Saatbau Linz
 • FAO 230 – średniowczesna – NOWOŚĆ
 • Mieszaniec pojedynczy, ziarno typu semi dent
 • Przeznaczenie głownie na ziarno, można wykorzystać również na: grys, kiszonkę z kolb oraz gorzelnię
 • Wybitna odporność na wyleganie oraz bardzo dobra zdrowotność
 • Szczególna odporność na fuzariozę łodyg i liści oraz głownię guzowatą, dzięki temu osiąga najwyższe plony

Stanowisko: gleby lepsze, średnie

 1. SUANITO - hodowla Saaten Union
 • FAO 250 – odmiana średniowczesna
 • Poszukiwany w swojej klasie!
 • Mieszaniec potrójny kiszonkowo-ziarnowy, nadający się również do produkcji biogazu
 • Ziano typu dent, dobry Stay Green
 • Wysoki potencjał suchej masy i ziarna
 • Rośliny wysokie dobrze strawne
 • Mieszaniec o dużej zawartości skrobi i wydajności alkoholu
 • Bardzo wysoka MTZ, duża waga hektolitra
 • Niskie koszty suszenia ziarna
 • Stanowisko: sprawdzony w uprawie na lżejszych glebach

ODMIANY STANDARD – Dobre nasiona, dobre plony! Odmiany pochodzenia polskiego – hodowla roślin HR Smolice

 1. NIMBADobra kiszonka z polskiej kukurydzy!
 • FAO 260-odmiana średniopóźna
 • Mieszaniec trój liniowy, ziarno typu semi dent
 • Przeznaczona do uprawy na kiszonkę w całym kraju
 • Charakteryzuje się wysokim plonem ogolnej suchej masy oraz wysokim plonem ogólnej świeżej masy
 • Przewyższa odmiany wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach
 • Wysoka odporność na niesprzyjające warunki klimatyczno-glebowe
 • Stanowiska: toleruje słabsze stanowiska

 

 1.    REDUTA
 • FAO 230 – odmiana średniowczesna
 • Mieszaniec trójliniowy – uniwersalny – do uprawy na ziarno i kiszonkę 
 • Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego
 • W doświadczeniach na kiszonkę uzyskał plon suchej masy na poziomie 109% średniego plonu 3 wzorców
 • Charakteryzuje się wysoką zawartością skrobi w ziarnie – duża przydatność w przemyśle gorzelnianym
 • Bardzo dobry wczesny wigor, duża tolerancja na głownię kolb
 1. SAN Najczęściej wybierany mieszaniec w Polsce!
 • FAO 240 – odmiana średniowczesna
 • Mieszaniec trój liniowy, ziarno typu semi dent
 • Do uprawy na kiszonkę, ziarno oraz CCM (kiszonka z kolb)
 • W doświadczeniach na kiszonkę w badaniach COBORU 2001
 • osiągnął wysokie plony suchej masy ogółem i suchej masy kolb na poziomie 103% i 106%
 • Stanowisko: gleby lepsze, średnie
 1.    PROSNA
 • FAO 230 – odmiana średniowczesna
 • Mieszaniec trój liniowy, ziarno typu semi dent i semi flint
 • Uprawiana na ziarno
 • Zalecana na kiszonkę z całych roślin szczególnie w rejonach mniej sprzyjających klimatycznie
 • Bardzo dobry wczesny wigor
 • Szczególna tolerancja na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe i długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg

Stanowiska: toleruje słabsze

 1.    CEDRO
 • FAO 210 – odmiana wczesna
 • Mieszaniec trójliniowy, ziarno typu semi dent
 • Do uprawy na ziarno oraz CCM
 • Plon na ziarno wg doświadczenia COBORU na poziomie 103%wzorca przy wyższej 0 1,2% zawartości suchej masy w ziarnie
 • Duża odporność na wyleganie
 • Uprawa na kiszonkę w przypadku gdy zachodzi konieczność opóźnionego siewu, szczególnie w rejonach marginalnych uprawy kukurydzy
 • Wysoka zawartość skrobi w ziarnie, duża przydatność w przemyśle gorzelnianym
 • Stanowisko: lepsze, średnie
 1.    WIARUS
 • FAO 220 – odmiana wczesna
 • Mieszaniec trój liniowy, ziarno typu semi dent
 • W doświadczeniach na kiszonkę uzyskał najwyższy w grupie mieszańców wczesnych plon suchej masy ogółem (105%), suchej masy kolb (107%) oraz jednostek pokarmowych za ha (105%)
 • Wysoka zawartość skrobi daje przydatność w przemyśle gorzelnianym
 • Dobra struktura kolby (wysoki udział ziarna) zapewnia uzyskanie wysokiej, dobrej jakości plonu przy uprawie na CCM
 • Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do konca sezonu wegetacyjnego – cecha stey-green
 • Stanowisko; toleruje słabsze
O nas | Oferta | Oddziały | Kontakt